top of page

Rechtsmateries

• Personen- en familierecht
• Echtscheidingsrecht, huwelijksvermogensrecht
• Erfenissen en nalatenschappen
• Verbintenissen- en contractenrecht
• Aansprakelijkheidsrecht met inbegrip van het bekomen van een schadevergoeding voor lichamelijke, materiële en morele schade
• Handelsrecht
• Vennootschaps- en ondernemingsrecht
• Wegverkeersrecht
• Verzekeringsrecht
• Bouw- en aannemingsrecht

bottom of page